Υποστήριξη

Εκτός από τη δυνατότητα επιλογής ανάμεσα σε προϊόντα καταξιωμένων οίκων κατασκευής, βασική προτεραιότητα για την εταιρεία μας αποτελεί η μέριμνα για την διασφάλιση των πελατών μας, όσον αφορά την επένδυση τους σε μηχανολογικό εξοπλισμό, μέσω της εταιρείας ανυψωτικών μηχανημάτων Ν. Σταφυλοπάτης Α.Ε.

Το τμήμα τεχνικής υποστήριξης διαθέτει έμπειρα στελέχη, τα οποία αντιλαμβάνονται την ανάγκη σας για την μείωση του χρόνου αναμονής και επίλυσης κάθε τεχνικού προβλήματος στο ελάχιστο.

Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στη διαρκή επιμόρφωση των τεχνικών μας μέσω της συμμετοχής τους στα training courses των εργοστασίων, στην τήρηση των αυστηρών εργοστασιακών προδιαγραφών, όσον αφορά την συντήρηση και την επισκευή αλλά και στην αποκλειστική χρήση γνήσιων ανταλλακτικών.

Στόχο αποτελεί η απόλυτη ικανοποίηση του πελάτη μέσω διαδικασιών που εξασφαλίζουν την προστιθέμενη αξία του εξοπλισμού.

Καλέστε μας και δώστε μας τη χαρά να σας εξυπηρετήσουμε!